KARINA DZIEWECZYŃSKA

Autorka i kuratorka projektu „Przebudzenie" i jego dotychczasowych edycji. Z wykształcenia – kurator i historyk sztuki – Podyplomowe Studia Kuratorskie na Uniwersytecie A.M. w Poznaniu (dyplom 2005); studia na Uniwersytecie Warszawskim (dyplom 2001). Od września 2011r. pracuje w Centrum Sztuki Galerii EL w Elblągu.

W 2012r. w ramach 7. Berlin Biennale for Contemporary Art prezentowała autorski projektu „Przebudzenie” (Miasto Świecie – nowe spojrzenie). Jak dotąd zrealizowała sześć rocznych edycji „Przebudzenia” (cztery edycje w Świeciu w latach 2008-2010, 2014 oraz dwie edycje w Elblągu w latach 2012-2013).

O sobie – krótki opis idei, które napędzają mnie do działania:

Jestem uzależniona od sztuki i życie bez niej byłoby dla mnie jałowe. Lubię poszukiwania i nowe wyzwania zawodowe, co gwarantuje mi właśnie działanie w obszarze artystyczno-kuratorskim.

W latach 2008-2011, będąc niezależnym kuratorem sztuki, miałam szczęście realizować własny program kuratorski. Skupiałam się w nim na organizacji projektów ingerujących w szeroko rozumianą przestrzeń publiczną i bezpośrednio angażujących w twórcze działania mieszkańców Świecia. Celem moich działań było rozwijanie ich społecznej aktywności i tworzenie razem z nimi nowej tożsamości tego miasta. Sztuka współczesna stała się dla mnie pretekstem i zarazem narzędziem do tzw. „przebudzania” czyli wybijania z marazmu „miałkiej” codzienności i wychodzenia poza skostniałe schematy rozumowania.

Ponadto, uwielbiam uczyć się od artystów, których zapraszam do swoich projektów, za każdym razem sama też przeżywam swoiste „przebudzenie”.

2013_04_21_fot_Piotr_Grden_2_.jpg

fot. Piotr Grdeń